Репортер » Список статей за 21.05.2012
Сортувати новини за: датою новини | популярністю | відвідуванню | коментарями | абеткою

Установи, де працюють неповнолітні, перевірять у серпні

До уваги керівників підприємств, установ та організацій Крюківського району, на яких в літній період працюватимуть неповнолітні


У серпні службою у справах дітей Крюківського райвиконкому спільно з територіальною державною інспекцією праці у Полтавській області буде проводитись перевірка стану додержання законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах, в установах і організаціях різних форм власності Крюківського району м. Кременчука.


Звертаємо вашу увагу на обов’язковість дотримання норм чинного законодавства про працю неповнолітніх, які працюють у вашому підприємстві, установі, організації, а саме:


1. Ведення спеціального обліку працівників, які не досягли вісімнадцяти років, із зазначенням дати їх народження та проведення попереднього медичного огляду при прийнятті на роботу і проведення щорічного обов’язкового медичного огляду.

(КЗпП України Стаття 189. Облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років. На кожному підприємстві, в установі, організації має вестися спеціальний облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років, із зазначенням дати їх народження.

КЗпП України Стаття 191. Медичні огляди осіб молодше вісімнадцяти років. Усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов’язковому медичному оглядові);


2. При наявності працівників молодше 16 та 15 років необхідна згода одного із батьків або особи, що його замінює, при прийнятті на роботу на виконання легкої праці.

(КЗпП України Стаття 188. Вік, з якого допускається прийняття на роботу. Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років. За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п’ятнадцяти років. Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює);


3. Додержання порядку прийому на роботу працівників, які не досягли 18 років (КЗпП України Стаття 24. Укладення трудового договору. Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов’язковим: … 5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім) та дотримання вимог чинного законодавства щодо оформлення та ведення трудових книжок;


4. Забороняється залучення осіб молодших 18 років на важких роботах і роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці ( КЗпП України Стаття 190. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років. Забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Забороняється також залучати осіб молодше вісімнадцяти років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також граничні норми підіймання і переміщення важких речей особами молодше вісімнадцяти років затверджуються Міністерством охорони здоров’я України за погодженням із Державним комітетом України по нагляду за охороною праці.) а саме:

- на підземних, підводних роботах, на небезпечних висотах чи в обмеженому просторі;

- робота з небезпечними механізмами, обладнанням чи інструментом, чи та, яка вимагає ручного пересування чи транспортування тяжких вантажів;

- праця у нездоровому середовищі, яке може наражати дітей на шкідливі речовини, засоби чи процеси, які шкодять їхньому здоров’ю;

- дотримання норм тривалості робочого часу (КЗпП України Стаття 51. Скорочена тривалість робочого часу. Скорочена тривалість робочого часу встановлюється: 1) для працівників віком від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) — 24 години на тиждень) та заборони залучення їх до нічних, надурочних робіт у вихідні дні (КЗпП України Стаття 192. Заборона залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні. Забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні.);


5. Дотримання вимог чинного законодавства при оплаті праці працівників молодших 18 років при скороченій тривалості щоденної роботи (КЗпП України Стаття 194. Оплата праці працівників молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи. Заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи. Праця працівників молодше вісімнадцяти років, допущених до відрядних робіт, оплачується за відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників, з доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість їх щоденної роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників. Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Підприємства можуть встановлювати учням доплати до заробітної плати);


6. Виконання вимог Закону України „Про відпустки” при наданні відпусток працівникам віком до 18 років.


7. Дотримання вимог чинного законодавства щодо встановлення броні прийняття на роботу і професійне навчання на виробництві молоді, яка закінчила загальноосвітні школи, професійні навчально-виховні заклади, а також інших осіб молодше 18 років (КЗпП України Стаття 196. Броня прийняття молоді на роботу і професійне навчання на виробництві. Для всіх підприємств і організацій встановлюється броня прийняття на роботу і професійне навчання на виробництві молоді, яка закінчила загальноосвітні школи, професійні навчально-виховні заклади, а також інших осіб молодше вісімнадцяти років. Районні і міські Ради народних депутатів затверджують програми влаштування на роботу випускників загальноосвітніх шкіл, квоти робочих місць для працевлаштування молоді та забезпечують їх виконання всіма підприємствами, установами, організаціями. Відмова у прийнятті на роботу і професійне навчання на виробництві зазначеним особам, направленим в рахунок броні, забороняється. Така відмова може бути оскаржена ними до суду);


8. Дотримання вимог чинного законодавства щодо надання неповнолітнім першого робочого місця (КЗпП України Стаття 197. Надання молоді першого робочого місця. Працездатній молоді — громадянам України віком від 15 до 28 років після закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби надається перше робоче місце на строк не менше двох років. Молодим спеціалістам — випускникам державних навчальних закладів, потреба в яких раніше була заявлена підприємствами, установами, організаціями, надається робота за фахом на період не менше трьох років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України);


9. Дотримання вимог чинного законодавства при звільненні неповнолітніх та обмеження звільнення працівників молодше 18 років (КЗпП України Стаття 198. Обмеження звільнення працівників молодше вісімнадцяти років. Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) комісії в справах неповнолітніх. При цьому звільнення з підстав, зазначених в пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, провадиться лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування);


10. Дотримання вимог чинного законодавства при розірванні трудового договору з неповнолітнім на вимогу батьків чи осіб що їх замінюють, із зазначенням кількості таких випадків та причин, що спонукали розірвання;


11. Дотримання передбачених чинним законодавством пільг щодо навчання працівників молодших 18 років у навчальних закладах;


12. Визначення у колективному договорі пільг неповнолітнім працівникам та ін.

Разом з тим попереджаємо вас про те, що стаття 188-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлює відповідальність за невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю або створення перешкод для діяльності цих органів. Невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю щодо усунення порушень законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування або створення перешкод для діяльності цих органів - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Згідно статті 4 Закону України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей” служба у справах дітей Крюківського райвиконкому має право здійснювати контроль за дотриманням законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності.


Інформація Юрія Сухоноса, начальника служби у справах дітей райвиконкому
Крюківської районної ради


На правах соціальної реклами

КВБЗ відправив у Казахстан вагони-трансформери


У складі поїзда вагони підвищеної місткості (плацкартні) моделі 61-779П і купейні вагони-трансформери моделі 61-779.

КВБЗ відправив у Казахстан вагони-трансформери
Чергову партію пасажирських вагонів, складених на Крюківському вагонобудівному заводі, відправили днями до Казахстану.

Вагони виконано на замовлення АТ «Пасажирська лізингова вагонна компанія». У складі поїзда вагони підвищеної місткості (плацкартні) моделі 61-779П і купейні вагони-трансформери моделі 61-779.

Останні – новітня розробка спеціалістів КВБЗ, виконана за побажанням замовника у дуже стислі строки. "Крюківські вагонобудівники у черговий раз довели, що сучасне обладнання і новітні технології, що застосовуються на КВБЗ, дозволяють швидко реагувати на мінливу кон’юнктури ринку, розширюючи модельний ряд пасажирських вагонів", відзначає прес-служба КВБЗ

Довідка

ПАТ «КВБЗ» за контрактами 2012 року має відправити до Казахстану 49 пасажирських вагонів. Вже відправлено 23, 18 плацкартних і 5 купейних.

29 травня – день пам’яті Івана Приходька

29 травня – день пам’яті Івана Митрофановича Приходька, почесного громадянина Кременчука, директора Крюківського вагонобудівного та Кременчуцького автомобільного заводів

Крюківський вагонобудівний завод традиційно до цієї дати плануэ урочистості.

24 травня у Палаці культури ім. І.Котлова відбудеться зібрання ветеранів підприємства. П
еред присутніми виступлять автори книги і фільму про Івана Митрофановича. Заплановано перегляд стрічки на великому екрані, вручення книг, повідомляє прес-служба КВБЗ.


29 травня делегація ветеранів покладе квіти на могилу Івана Митрофановича. Квіти пам’яті цього дня покладуть і до барельєфа, встановленого на першому будинку вулиці, яка носить його ім’я. Біля меморіальної дошки, що на будинку музею КВБЗ, зберуться представники ветеранської організації, профспілкові, молодіжні активісти. Відбудеться мітинг.

Владу перевозять до Києва

Владу перевозять до Києва

Шестикласницю кременчуцької школи №17, що знепритомніла прямо на уроці, сьогодні вночі перевезуть на лікування до Інституту нейрохірургії.
Віце-мер Кременчука Віктор Калашник обіцяє допомогу в оплаті лікування.

Замість ОСББ у людей буде "Житлорембудсервіс"?

Кременчуцькі комунальники затіяли справжню війну навколо житлових будинків, які свого часу передано на обслуговування приватному ЖЕДу "Гарпун».

До речі, «Гарпун» сьогодні успішно діє, незважаючи на всі владні вказівки. Вимога мерії - передати будинок до управляючої компанії "Житлорембудсервіс" не виконуються. Відповідну інформацію оприлюднив на апаратній нараді у міськвиконкомі мер Олег Бабаєв.

"Мешканці одного з будинків вирішили перейти в управляючу компанію «ЖРБС». Усе-таки ця компанія працює сьогодні відносно нормально. Але тепер приватний ЖЕД "Перспектива" намагається завадити людям укласти відповідні угоди", - так пояснив скандал навколо багатоповерхівок міський голова.

"Насправді все не так. Люди хочуть створити ОСББ. Але з приходом нового керівника УЖКГ, який раніше працював головним інженером приватної комунальної компанії, Сергія Яроша усі будинки нині записують лише в "Житлорембудсервіс". Програма зі створення об’єднань співвласників багатоповерхівок буквально валиться через наших комунальників", - так пояснює зміст «війни» керівник об'єднання ОСББ Кременчука й депутат міської ради Ігор Семеняченко.

Олександр Курилов

Відпускні педагогам виплачуватимуть помісячно

Гроші вчителям до відпустки в Кременчуці одразу у повному обсязі не виплачуватимуть.
Ці кошти педагоги отримуватимуть помісячно.


Про те, що мерія повертається до колишньої практики поступових виплат учителям, які здійснюватимуть протягом літа, повідомила заступник міського голови Тетяна Неїленко.

За її словами, йдеться про бюджетні показники міста, які не виконуються в частині надходження до бюджету податків із зарплати. «Податку на доходи фізичних осіб цього року отримали менше, ніж прогнозували. Відставання від планових показників складає 5,7 мільйона гривень. Тому таке рішення пов’язано з фінансуванням, яке ми маємо сьогодні. Минулого року нам вдалося профінансувати все відразу, але цього року буде так, як було раніше", - заявила заступник міського голови Кременчука.

НСЖУ оголошує творчий конкурс до Дня Незалежності

Міська організація Національної спілки журналістів України оголошує творчий конкурс «Мій рідний край», присвячений Дню Незалежності.


Умови конкурсу: твір має бути розміром не більше 1 друкованого аркушу (1 сторінка форматом А-2), набраного 12 кеглем.

Роботи подаються українською мовою до 1.08.2012 р.

За підсумками роботи журі визначаються 3 кращі твори, переможці яких будуть оголошені напередодні Дня Незалежності.

Переможцям передбачені грошові премії у розмірах:

за 1 місце – 250 грн.

за 2 місце – 150 грн.

за 3 місце – 100 грн.

Участь у конкурсі можуть брати як журналісти місцевих ЗМІ, так і члени інших творчих спілок міста.

Конкурс проходитиме в двох номінаціях – поетичній та прозовій.

Чому у мерії Кременчука засекречують інформацію про освіту юристів?

Чому у мерії Кременчука засекречують інформацію про освіту юристів?
Майже місяць газета «Програма Плюс» намагається отримати від міськвиконкому Кременчука відповідь на, здавалось би, просте питання: які дипломи мають керівник юридичного відділу та його заступник? Однак замість інформації по суті натикаємося на бюрократичний футбол у дусі чинуш, яких висміював у своїх комедіях І.Карпенко-Карий... Пам’ятаєте: чи то Мартин Боруля, чи Беруля…
   
 

Партнери сайту

 
 
Програма Плюс
 
   
 

У вигляді календаря

«    Травень 2012    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

У вигляді списку

Листопад 2019 (1)
Жовтень 2019 (15)
Вересень 2019 (23)
Червень 2019 (3)
Травень 2019 (31)
Березень 2019 (1)
 
   
 

Корисні телефони

 
   
   
   
 

Курс валют

 
 
Загружаємо курс доларавід minfin.com.ua…
 
   
   
 

Скачати

 
 
Перейменовані вулиці Кременчука
pereymenovan-vulic-kremenchuka.docx [29.44 Kb] (завантажень: 343)
Заява про реєстрацію бази персональних даних
скачати безкоштовно zayava.doc [252 Kb] (завантажень: 318)

Про доступ до публічної інформації
Закон України
zakon.doc [121.5 Kb] (завантажень: 252)
 
   
 

Партнери сайту


МагаполисБизнес-атлас Кременчука
 
Медіа-центр "Репортер"
Тел. для пропозицій: (0536)780879
Разробка сайту web-студія СтроимWeb
Використання опублікованої на сайті інформації у будь-якій формі можливе виключно з посилання на сайт http://rkr.in.ua. Обов’язковим є також посилання у вигляді гіперссилки на сайт «Репортер» http://rkr.in.ua, відкритої для пошукових систем, під час цитування інформації сайту з інших ресурсів.